Tool tự động bỏ theo dõi bạn bè của Access Token nhập vào.
P/S: Chỉnh thời gian nghĩ tầm 30 giây để tránh bị khóa tính năng.
BỎ THEO DÕI
Thời gian nghỉ