Tool tự động chọc bạn bè.
P/S: Khuyến khích chọn thời gian nghĩ từ 60 giây trở lên để tránh tình trạng khóa tính năng chọc của Facebook.
Tính năng:
    - Tự động chọc tất cả bạn trong danh sách bạn bè của bạn một cách nhanh chóng nhất.
    - Thời gian delay là khoảng thời gian nghỉ cho mỗi lần thực hiện auto.
    - Hệ thống auto hoạt động dựa theo API của facebook nên tuyệt đối an toàn & bảo mật.
Hướng dẫn:
    - Bước 1: Chọn bạn bè mà bạn muốn chọc, ấn giữ Ctrl và Click chọn hoặc giữ Shift và kéo chuột để chọn nhiều.
    - Bước 2: Nhập thời gian delay cho mỗi lần bắt đầu quá trình auto.
    - Bước 3: Bấm THỰC HIỆN để bắt đầu quá trình auto .
CHỌC BẠN BÈ
Thời gian nghỉ