Tool đăng bài viết loại có hình ảnh lên tường. Bài viết được đăng theo dạng Fake Link nên bạn phải nhập đầy đủ thông tin yêu cầu. Tool sẽ tự động lấy số lượng bạn bè chia nhỏ ra để tag vào bài viết.
P/S: Chỉnh thời gian nghĩ giữa các lần Post càng cao càng tốt (rất dễ bị khóa tính năng post bài).
TAG FRIENDS
Số bạn bè muốn tags trong 1 bình luận
Thời gian nghỉ