Tool tự động đưa bài viết của bạn lên top của group, page,...
P/S: Tool này sẽ chạy không dừng để giữ bài viết của bạn lên top, nên bạn không được tắt tab trình duyệt khi chạy tool này. Chỉnh thời gian nghĩ tầm 60 giây trở lên là ổn.
Uptop bài viết
Thời gian nghỉ
Trạng thái: Đang chờ!
Lưu ý: Không tắt tab này khi auto đang chạy.