Tool tự động thêm Access Token và bạn bè của Token đó vào Group được chỉ định.
P/S: Khuyến khích chọn thời gian nghĩ từ 60 giây trở lên để tránh tình trạng khóa tính năng Add Member của Facebook. Bạn cần Token Admin của Group để có thể thêm thành viên.
Tính năng:
    - Tự động mời bạn bè vào nhóm của hàng loạt list tokens một cách nhanh chóng nhất.
    - Thời gian delay là khoảng thời gian nghỉ cho mỗi lần thực hiện auto.
    - Hệ thống auto hoạt động dựa theo API của facebook nên tuyệt đối an toàn & bảo mật.
Hướng dẫn:
    - Bước 1: Nhập Token Chủ Nhóm và tiếp tục sau đó bạn nhập id nhóm.
    - Bước 2: Chọn bạn bè muốn mời vào nhóm,ấn giữ Ctrl và Click chọn hoặc giữ Shift và kéo chuột để chọn nhiều.
    - Bước 3: Nhập danh sách token cân addmem và tiếp tục chọn thời gian chạy
    - Bước 4: Bấm THỰC HIỆN để bắt đầu quá trình auto .
ADD MEMBER GROUP
Thời gian nghỉ