Tool tự động bỏ theo dõi tất cả các nhóm đang tham gia của Access Token nhập vào.
P/S: Chỉnh thời gian nghĩ tầm 30 giây để tránh bị khóa tính năng.
BỎ THEO DÕI NHÓM
Thời gian nghỉ