Tool đăng bài viết loại có hình ảnh lên tất cả các Group đang tham gia. Bài viết được đăng theo dạng Fake Link nên bạn phải nhập đầy đủ thông tin yêu cầu.
P/S: Chỉnh thời gian nghĩ giữa các lần Post càng cao càng tốt (rất dễ bị khóa tính năng post bài).
Đăng bài viết lên nhóm
Thời gian nghỉ