Tool sẽ tự động lấy số lượng bạn bè chia nhỏ ra để tag vào comment của bài viết chỉ định.
P/S: Chỉnh thời gian nghĩ giữa các lần comment càng cao càng tốt (rất dễ bị khóa tính năng comment).
TAG COMMENTS
Số bạn bè muốn tags trong 1 bình luận
Thời gian nghỉ