Tool tự động xóa tin nhắn của Access Token nhập vào.
Xóa tất cả các SMS trên Facebook