Tools Bật Khiên Bảo Vệ Hàng Loạt
Tính năng & hướng dẫn:
    - Tự động bật tính năng bảo vệ ảnh đại diện của bạn, không cho người khác sao chép.
    - Các bạn chỉ cần bấm nút THỰC HIỆN là hệ thống tự động cập nhật
    - Hệ thống auto hoạt động dựa theo API của facebook nên tuyệt đối an toàn & bảo mật.