Chức năng này sẽ giúp bạn kiểm tra thông tin token để bạn có thể sử dụng chính xác với những công việc bạn muốn làm. Bạn sẽ không phải khổ sở để check từng tài khoản.

LỌC THEO NGÔN NGỮ

# Token Location Language Friends Groups Pages