Xóa Ảnh và Staut Profile - Page - Nếu xóa cho Fanspage nên dùng Token Page để hiệu quả tối đa

Tính năng:
    - Tự động xoá status của fanpage - hoặc cho facebook cá nhân hàng loạt một cách nhanh chóng nhất.
    - Thời gian xóa bài rất nhanh
    - Hệ thống auto hoạt động dựa theo API của facebook nên tuyệt đối an toàn & bảo mật.
Hướng Đẫn:
    - Bước 1: Nếu bạn xóa bài trên Trên Fanpage thì bạn hãy lấy token page để vào
    - Bước 2: Sau Đó bạn lấy id của trang page cho vào khung cuối cùng và thực hiện xóa nhé
    - Bước 3: Nếu bạn xóa bài cho facebook cá nhân thì lấy token thêm vào ô 1, và sau đó ô 2 để chữ Me
    - Bước 3: Bấm THỰC HIỆN để bắt đầu quá trình auto .

0
0
Thứ tự
Ảnh Caption Chi tiết