Tool đăng ảnh.
P/S: Chỉnh thời gian nghĩ giữa các lần Post càng cao càng tốt (rất dễ bị khóa tính năng post bài).
Đăng ảnh
Thời gian nghỉ