Tool tự động mời bạn bè like page.
Auto Like
* Access Token:

* ID Trang:

* Khoảng cách giữa 2 lần gửi (miliseconds):

* Số bạn bè tối đa muốn mời của 1 Access Token (LIMIT Friends):