TOOLS LỌC BẠN BÈ TƯƠNG TÁC

AUTO LỌC BẠN BÈ KHÔNG TƯƠNG TÁC
Tính năng:
    - Tự động lọc tương tác bạn bè của bạn một cách nhanh chóng nhất.
    - Tính điểm tương tác dựa vào số lượt thích & bình luận của bạn bè bè đối với bài viết của bạn đăng tải.
    - Hệ thống auto hoạt động dựa theo API của facebook nên tuyệt đối an toàn & bảo mật.
Hướng dẫn:
    - Bước 1: Chọn giới tính mà bạn muốn lọc tương tác.
    - Bước 2: Chọn số lượng bài viết mà bạn muốn request điểm tương tác của bạn bè.
    - Bước 3: Bấm BẮT ĐẦU LỌC để bắt đầu quá trình auto lọc tương tác và tính điểm.     - Bước 4: Sau khi thực hiện bước 3, danh sách bạn bè tương tác sẽ hiện ra.     - Bước 5: Chọn bạn bè không tương tác và bấm vào XOÁ BẠN BÈ ĐÃ CHỌN hoặc xoá tất cả bạn bè không tương tác có điểm = 0 thì bạn bấm vào XOÁ BẠN BÈ CÓ ĐIỂM = 0.